Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Mo-Factor kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mo-Factor, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mo-Factor verstrekt.

Mo-Factor kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Mo-Factor gegevens nodig heeft:

Mo-Factor verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Mo-Factor uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Mo-Factor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

Mo-Factor verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Mo-Factor worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mo-Factor gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers. Geen derde partijen worden hierbij ingezet.

Webstatistieken

Deze website maakt gebruik van webstatistieken. Wij meten het websitebezoek o.a. met het pakket Piwik (Mamoto). Alleen de eigenaar van deze website heeft toegang tot de verzamelde data. Omdat dit soort cookies zeer weinig impact hebben op uwprivacy, vallen ze onder de uitzondering in de cookiewet. Dat betekent dat wij geen toestemming hoeven te vragen om deze cookies te plaatsen. We analyseren deze gegevens. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's bezocht zijn
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen

Marketing (third party) cookies 

Mo-Factor maakt gebruik van marketingcookies van Facebook. Deze worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Door cookies te wijgeren worden deze niet geplaatst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar monique@mo-factor.nl. Mo-Factor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Mo-Factor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mo-Factor maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mo-Factor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mo-Factor op via monique@mo-factor.nl

Mo-Factor is als volgt te bereiken:

Postadres: Heems Weer 63, 1151 EX Broek in Waterland
Vestigingsadres: Heems Weer 63, 1151 EX Broek in Waterland
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70407487
Telefoon: 06-81603416
E-mailadres: monique@mo-factor.nl