Hoe belangrijk is eenduidig triageren voor jou? 

Als specialist ouderengeneeskunde worden we dagelijks geconfronteerd met het nemen van beslissingen. Heel gewoon, toch? We denken er bijna niet meer over na. Behalve wanneer er twijfel ontstaat. 

De afgelopen week kreeg ik van het ziekenhuis drie aanmeldingen voor de GRZ waar ik zo mijn twijfel bij had. Het ziekenhuis wil de patiënten natuurlijk graag doorplaatsen. Dat is begrijpelijk. Maar gaat het bij deze aanmeldingen wel echt om revalidatie? Krijgen we deze patiënt nog terug naar huis? Of moeten we iemand opnemen die voorheen al volledig zorg-afhankelijk was? Hoe zit het met iemand die in de medisch specialistische revalidatie niet mag terugkeren omdat ze niet revalideerbaar was? En wat als de aanmelding vermeldt dat er (in de ogen van de transfer verpleegkundige) wel hersteldoelen zijn maar al toegezegd is dat de patiënt niet meer naar huis kan? En hoe zit het met iemand die specialistische wondzorg nodig heeft maar ogenschijnlijk geen multidisciplinaire revalidatie doelen?

De GRZ definitie en het triage document van Verenso moeten ons ondersteunen in het nemen van beslissingen. In de praktijk merk ik dat de GRZ definitie en het triage document van Verenso veel ruimte laten voor interpretatie. Ik zie dat er in de praktijk (regionale) verschillen bestaan. Op de ene plaats kun je met een bepaalde aanmelding makkelijk op de GRZ binnenkomen. Lig je in een ziekenhuis 50 kilometer verderop dan wordt je daar met dezelfde revalidatievraag opgenomen op een ELV hoog indicatie. Ook de zorgverzekering probeert onze beslissing te beïnvloeden door de GRZ afdelingen te controleren op het aantal ELV patiënten en door in de spiegelrapportage te adviseren om vaker voor een ELV te kiezen.

We kennen allemaal de bekende strijdpunten: een fractuur die niet belastbaar is, dat er maar één discipline nodig zou zijn, dat de kans op terugkeer naar huis te klein is of dat er sprake is van cognitieve problematiek. Dat is de inhoudelijke pijn. Ik zie echter ook dat bepaalde afdelingen minder strikt kijken naar de ingangscriteria, een open-deur-beleid voeren of afgaan op de indicatiestelling van de transferverpleegkundige. 

Eigenlijk zou je als patiënt moeten kunnen verwachten dat het niet uitmaakt in welk ziekenhuis je ligt en ook niet naar welke instelling je overgeplaatst wilt worden. Dezelfde criteria zouden gehanteerd moeten worden. Is het mogelijk om op dezelfde manier besluiten te gaan nemen?

In 2020 hebben velen van jullie het door mij ontwikkelde triageformulier gekregen. Het formulier dat ik maakte voor een groep behandelaren waar ik mee werkte. Daar zag ik dat zelfs binnen één medische dienst verschillend werd getriageerd en dat de ene persoon voor dezelfde aanmelding een GRZ indicatie afgaf en de volgende een ELV. Daarom heb ik een hulpmiddel gemaakt om de indicatie gestructureerd en onafhankelijk te laten plaatsvinden.

Dit hulpmiddel gebruiken we sinds die tijd ook in het onderwijs voor AIOS in de GRZ-module. En we zien er hele mooie resultaten mee. De AIOS gaan door het beantwoorden van de vragen eenduidiger beslissingen nemen. En persoonlijk vind ik die eenduidig belangrijk. Onze patiënten zouden moeten kunnen rekenen op een onafhankelijke beoordeling. Zonder beïnvloeding door de zorgverzekeraar en zonder beïnvloeding door financiele prikkels.

 

Inmiddels is er een tweede versie van het formulier. De regelgeving ten aanzien van triageren voor patiënten in de 1e lijn is veranderd. Daarom heb ik het formulier aangepast aan de nieuwe situatie. 

In de eerste versie ontstond nogal eens onduidelijkheid over waar je bij de vragen over de revalidatieprognose nou je kruisje moest zetten. Daarom is er nu een nieuwe versie. Eentje die nog duidelijker en gebruiksvriendelijker is. Het nieuwe formulier is beschikbaar in excel formaat zodat je deze ook kunt opslaan op je computer en digitaal kunt gebruiken. 

Je krijgt het formulier voor slechts 5,97 euro. Voor dat bedrag krijg je dus de excel versie van het formulier én de videoles. In deze video vertel ik je hoe het formulier het beste gebruikt kan worden. Ook geef ik voorbeelden uit de praktijk. Met toelichting waarom ik wel of niet zou kiezen voor een GRZ of een ELV-indicatie.

Het excelbestand en de video zijn nu te bestellen via onderstaande link. 

Als je dat wilt ontvang je een factuur waarmee je het bedrag kunt terugvragen bij je werkgever. De instelling kan de BTW terugvragen waardoor het formulier inclusief de les eigenlijk slechts 4,93 kost. Dat kun je toch niet laten liggen!

Ik wil het triageformulier!