PEP therapie bruikbaar in de GRZ?

Een patiënte op onze revalidatie afdeling vertelde dat één van de dingen waar zij aan merkt dat het slechter gaat is dat zij haar sputum dan niet meer goed kan ophoesten. Ze vertelde dat ze daarvoor een hulpmiddel gebruikte. Het bleek te gaan om een PEPapparaat, de Acapella. PEP staat voor positive airway pressure therapy. Het apparaat dat mijn patiënte gebruikt is van Medidis. Op hun website vond ik de volgende informatie:

“Wat doet de Acapella?

De Acapella is ontworpen om effectief bronchiaal slijm los te trillen en helpt zo de luchtwegen te openen. De Acapella is bedoeld voor tijdelijk gebruik om vastzittend slijm los te maken. Meestal wordt de Acapella gebruikt bij acute of chronische aandoeningen aan de luchtwegen, zoals cystische fibrose (CF), bronchiëctasieën, COPD of astma.”

Omdat ik erg benieuwd ben naar mogelijkheden om onze revalidanten beter te begeleiden bij hun herstel ben ik op zoek gegaan naar literatuur over deze behandeling. Er bestaan PEP apparaten met en apparaten zonder oscillatie mechanisme. De positieve expiratie druk zorgt ervoor dat er meer lucht binnenkomt in de periferie van de luchtwegen. Hierdoor ontstaat meer lucht in de kleinere luchtwegen zodat eventueel secreet dat zich daar bevindt zal gaan bewegen richting de grotere luchtwegen. Een oscillerend mechanisme heeft daarnaast ook invloed op de visco-elasticiteit van het secreet. Het inzetten van een PEP-apparaat wordt geacht meer effect te hebben dan een behandeling met houdingsdrainage. Het ophoesten van slijm kan worden verbeterd door samen met het gebruik van het PEP apparaat HUFF technieken in te zetten. In een artikel gepubliceerd in het Journal of Chronic Obstructive Respiratory Disease van november 2019 vond ik de volgende informatie.

“Positive Expiratory Pressure Therapy With And Without Oscillation And Hospital Length Of Stay For Acute Exacerbation Of Chronic Obstructive Pulmonary Disease” 

Milan S, Bondalapati P, Megally M, Patel E, Vaghasia P, Gross L, Bachman EM, Chadha P, Weingarten JA

De onderzoekers wilden aantonen of aanvullende therapie met PEP-therapie bij een exacerbatie invloed heeft op de verblijfsduur in het ziekenhuis. De studie bestond uit 2 delen.

1 Een prospectieve studie waarbij PEP-therapie en OPEP-therapie met elkaar vergeleken werden. De studie bevatte dus geen standaard-care-controle groep.

2 Daarna werden de resultaten van deze prospectieve studie vergeleken met status onderzoek van eerder opgenomen patiënten uit 2011 tot 2013 (CHORT onderzoek).

Het is mij niet bekend of deze onderzoeksopzet gebruikelijk is. Het lijkt me dat een prospectieve studie waarbij een controlegroep is ingebouwd, een hogere graad van evidence zal opleveren.

De resultaten van het onderzoek laat zien dat de PEP/OPEP in het prospectieve onderzoek een kortere verblijfsduur liet zien van ongeveer een dag ten opzichte van de verblijfsduur in het cohort uit 2011-2013. De verschillen waren echter niet statistisch significant. In de vergelijkende studie tussen PEP en OPEP werd gezien dat de OPEP groep sneller met ontslag ging (niet statistisch significant). Ook werd in de OPEP groep meer sputum opgehoest dan in de PEP groep. Dit resulteerde echter niet in minder dyspnoe. In de studie waarbij de PEP/OPEP werd vergeleken met het cohort werd gezien dat de verblijfsduur minder was in de met PEP/OPEP behandelde groep. Het is echter mogelijk dat deze positieve effecten ook bereikt zouden worden wanneer alleen een interventie met ophoest technieken zou zijn ingezet. Het verschil hiertussen is namelijk niet onderzocht in deze studie.

Verdere opmerkingen die gemaakt werden over de studie: de geïncludeerde groep was een groep met mildere exacerbaties. Om mee te doen aan de studie werd gezocht naar mensen die relatief veel sputum ophoesten (meer dan 15 ml per dag). Dit maakt dat er een subcategorie COPD patiënten werd onderzocht van het chronische bronchitis type ten opzichte van de groep emfyseem patiënten. In de geïncludeerde groep in studie 1 werden mensen met hartfalen niet meegenomen. In het cohort werd dit verschil niet gemaakt. Het kan dus zijn dat er hierdoor een invloed is geweest op de verblijfsduur van het cohort.

Lees hier het hele artikel:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6875493/pdf/copd-14-2553.pdf

https://medidis.nl/patienten/pep/overzicht-producten-pep-therapie/acapella/

Zou jij op basis van dit onderzoek kiezen voor het inzetten van PEP therapie bij jouw COPD revalidant?

Wie heeft ervaring met het gebruik van PEP therapie in de GRZ?

Welke dromen heb jij?

Drie stappen voor een compleet ander leven.

In een bekende motivational speach noemt Jim Rohn drie stappen voor een compleet ander leven. De drie stappen die hij benoemt zijn:

1 Studeer

2 Ga aan de slag

3 Volg wat je geleerd hebt.

Wat betekenen deze drie stappen nou eigenlijk?


Lees verder

Laat je inspireren!

Ik schreef al eerder over een inspirerende fysiotherapeut uit New York. In zijn fysiotherapiepraktijk combineert hij longrevalidatie met een vrolijke kleurrijke omgeving waarin kunst een belangrijke rol speelt. Omdat hij zijn kennis en ervaring breder beschikbaar wil stellen 


Lees verder

Schoenen kopen in San Jeronimo

Leven en werken in de ouderenzorg in Peru. Ik wiebel steeds heen en weer tussen de toeristische attracties en het werkelijke leven in een buitenwijk van Cusco.


Lees verder

Spreekuur in Peru

Belevenissen vanuit mijn eigen spreekuur in een dagcentrum voor ouderen in een buitenwijk van Cusco. 
Lees verder

COPD in Peru

Zoals jullie weten heb ik een passie voor COPD revalidatie. Hier in Peru zie je heel veel COPD. Dat heet hier EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Wat mij opviel is


Lees verder

Kleren maken de man

De mensen in Cusco zeggen van zichzelf dat ze net een uit zijn. 's Ochtends moet je veel lagen kleding aan vanwege de kou. In de loop van de dag wordt het warmer en ben je heel blij als je een laagje kunt uittrekken. Ook ik verander langzamerhand in een michelinpoppetje ...


Lees verder

COPD training

In april 2019 zijn de eerste pilotcursisten gestart met de COPD e-course.

 


Lees verder

Zorgpad COPD

Wist jij dat COPD op de ranglijst van ziektelast hoger scoort dan dementie? En dat terwijl dementie voor veel mensen echt een schrikbeeld is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat longrevalidatie helpt! Wil je meer weten over longrevalidatie in het verpleeghuis? Lees dan dit artikel waarin ik je meeneem in wat jij als medisch behandelaar op de GRZ afdeling kunt betekenen voor de COPD revalidant.


Lees verder

Je hebt altijd een keuze

Groots en meeslepend leven. Dat was een droom die ik had toen ik jong was.
Lees verder

Moeiteloos Opruimen

Wil jij de rest van jouw leven meer tijd voor jezelf en voor de leuke dingen in het leven? HET KAN!

Moeiteloos Opruimen, een methode die simpel, gemakkelijk te leren en doeltreffend is. In 7 dagen, waarin jij dagelijks een opdracht ontvangt, ontdek jij het geheim. Een serie opdrachten die je thuis of op je werk uitvoert en waarin je ongemerkt je manier van opruimen automatiseert. Ik bied je daarbij de mogelijkheid om persoonlijk advies te vragen.

Je kunt Moeiteloos Opruimen gratis bij mij aanvragen.


Lees verder

Discipline of automatisme

Is Moeiteloos Opruimen discipline? Of het aanleren van een automatisme? Wat is het verschil tussen discipline en automatisme eigenlijk.
Lees verder

To do or not to do

Marie Kondo. Minimaliseren. Less is more. Er zijn net zo veel methodes als er organizers zijn. En meer boeken over het onderwerp dan een mens in zijn leven kan lezen. “Learn from the expert” zegt Brian Tracy. Heel verfrissend vind ik het boek The Power of doing less.
Lees verder

Organizer Mo

"De spullen rukken op!" 

Brigitte Kaandorp


Lees verder