“U kunt naar huis.” “Ik dacht het niet.”

Elke behandelaar in de revalidatie heeft ze. Voorbeelden van patiënten die uitgerevalideerd waren en toch niet naar huis te wilden (konden). Dit is niet nieuw. Toen er nog gerevalideerd werd uit AWBZ-financiering was er minder druk om zo snel mogelijk te ontslaan. En dus kreeg zo'n patiënt nog wat extra tijd. In het verleden werd geleidelijk tijdens de revalidatie  gekeken wat de patiënt nog moest oefenen zodat hij weer naar huis kon. Er waren geen standaard revalidatieprogramma’s, geen zorgpaden. Ook werd er minder behandeling ingezet. Wat ik heel mooi vind aan onze huidige manier van werken is dat we door de DBC financiering meer gebruik zijn gaan maken van de mogelijkheden van multidisciplinaire behandeling.

Was een huisbezoek door de ergotherapeut vroeger een uitzondering, nu gebeurt dat bijna standaard. Want bij elke revalidant is het zinnig om te kijken in welke leefomgeving de patiënt terug moet keren. En welke specifieke vaardigheden hij daarvoor moet trainen.

En kijk eens naar de longrevalidatie. In het verleden werd een COPD patiënt moe en in slechte conditie opgenomen. Maar wel in staat om zichzelf te wassen en aan te kleden. En lopen over de afdeling lukte ook wel. Waardoor het revalidatieteam zich afvroeg wat er te revalideren viel. Nu is dat compleet veranderd. Het team is geschoold in de behandeling van COPD patiënten, tot aan de logopedie en de praktijkverpleegkundige. Waardoor de inhoud van het revalidatieprogramma er heel anders is gaan uitzien. En we deze patiënten beter geïnstrueerd naar huis kunnen laten gaan. Mét ambulante revalidatie waarin de conditie en de vaardigheden worden onderhouden en verder uitgebouwd.

Door in de eerste week van opname gerichter te kijken welke problemen de patiënt ervaart en door het breder inzetten van de multidisciplinaire behandeling is mijn werk een heel stuk gemakkelijker geworden.

“U kunt naar huis.” “Fijn, ik denk het ook.”

De nectarine.

"Dit is echt een GRZ-patiënt."  "Nee, ELV want hij mag nog niet belasten." Een verhaal over de nectarine, pruim of perzik?


Lees verder

Durf jij te kiezen?

Kiezen we doen het allemaal. De ene persoon heeft er meer moeite mee dan de andere. Sommige mensen kunnen snel beslissen en blijven dan bij hun besluit. Andere mensen twijfelen langer en vinden het daarna moeilijk om zeker te weten dat ze een goede beslissing hebben genomen. In de geriatrische revalidatie hebben we dagelijks te maken met het maken van keuzes. Onze revalidanten hebben als kenmerkende factor dat zij veel problemen ervaren op meerdere domeinen en tegelijkertijd hebben zij een verminderde leer-of trainbaarheid. Soms leidt dat maken van keuzes tot verschillende inzichten en discussies in het MDO. Want in dat overleg zijn we gewend om af te spreken wat we gaan doen. Hoe bereiken succesvolle mensen hun doelen en wat kunnen wij daarvan leren in de GRZ?

 


Lees verder

Ambulante revalidatie

Een prachtig winstpunt van onze DBC-financiering. Thuis revalideren onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde.
Lees verder

Revalidatieprognose

Op de revalidatieafdeling waar ik tijdens mijn kaderopleiding werkte hadden wij afspraken gemaakt waar we in de intakefase aandacht aan zouden besteden. Met meetinstrumenten en vragenlijsten. En hoe dat in het revalidatiebehandelplan moest terugkomen. Hiertoe gestimuleerd door een opdracht uit de kaderopleiding.
Lees verder

Het MDO

Op weg naar huis

Heb jij ook wel eens het gevoel dat het schip al is uitgevaren zonder dat de bestemming is bepaald?


Lees verder

Geniet jij van je werk?

Ik pak een krukje, doe mijn bril af en glimlach ... Ik ga eens rustig zitten en vertel wat over mezelf. Iets om het ijs een beetje te breken.

 

 


Lees verder