“U kunt naar huis.” “Ik dacht het niet.”

Elke behandelaar in de revalidatie heeft ze. Voorbeelden van patiënten die uitgerevalideerd waren en toch niet naar huis te wilden (konden). Dit is niet nieuw. Toen er nog gerevalideerd werd uit AWBZ-financiering was er minder druk om zo snel mogelijk te ontslaan. En dus kreeg zo'n patiënt nog wat extra tijd. In het verleden werd geleidelijk tijdens de revalidatie  gekeken wat de patiënt nog moest oefenen zodat hij weer naar huis kon. Er waren geen standaard revalidatieprogramma’s, geen zorgpaden. Ook werd er minder behandeling ingezet. Wat ik heel mooi vind aan onze huidige manier van werken is dat we door de DBC financiering meer gebruik zijn gaan maken van de mogelijkheden van multidisciplinaire behandeling.

Was een huisbezoek door de ergotherapeut vroeger een uitzondering, nu gebeurt dat bijna standaard. Want bij elke revalidant is het zinnig om te kijken in welke leefomgeving de patiënt terug moet keren. En welke specifieke vaardigheden hij daarvoor moet trainen.

En kijk eens naar de longrevalidatie. In het verleden werd een COPD patiënt moe en in slechte conditie opgenomen. Maar wel in staat om zichzelf te wassen en aan te kleden. En lopen over de afdeling lukte ook wel. Waardoor het revalidatieteam zich afvroeg wat er te revalideren viel. Nu is dat compleet veranderd. Het team is geschoold in de behandeling van COPD patiënten, tot aan de logopedie en de praktijkverpleegkundige. Waardoor de inhoud van het revalidatieprogramma er heel anders is gaan uitzien. En we deze patiënten beter geïnstrueerd naar huis kunnen laten gaan. Mét ambulante revalidatie waarin de conditie en de vaardigheden worden onderhouden en verder uitgebouwd.

Door in de eerste week van opname gerichter te kijken welke problemen de patiënt ervaart en door het breder inzetten van de multidisciplinaire behandeling is mijn werk een heel stuk gemakkelijker geworden.

“U kunt naar huis.” “Fijn, ik denk het ook.”

Durf jij te kiezen?

Kiezen we doen het allemaal. De ene persoon heeft er meer moeite mee dan de andere. Sommige mensen kunnen snel beslissen en blijven dan bij hun besluit. Andere mensen twijfelen langer en vinden het daarna moeilijk om zeker te weten dat ze een goede beslissing hebben genomen. In de geriatrische revalidatie hebben we dagelijks te maken met het maken van keuzes. Onze revalidanten hebben als kenmerkende factor dat zij veel problemen ervaren op meerdere domeinen en tegelijkertijd hebben zij een verminderde leer-of trainbaarheid. Soms leidt dat maken van keuzes tot verschillende inzichten en discussies in het MDO. Want in dat overleg zijn we gewend om af te spreken wat we gaan doen. Hoe bereiken succesvolle mensen hun doelen en wat kunnen wij daarvan leren in de GRZ?

 


Lees verder

COPD Inhalatiemedicatie

Formoterol, Salmeterol, Fenoterol + Aclidinium of toch Berodual? Ipratropium, Umeclidinium? Zie jij door de bomen het bos nog? En kun jij ze nog wel allemaal onthouden..? Ik heb voor speciaal voor jou, als behandelaar in de GRZ, een poster gemaakt met een simpel overzicht met alle medicijnen op een rij. Zodat jij in een oogopslag kunt zien met welk medicijn je te maken hebt en in welke groep het valt.
Lees verder

De bezorgde buurvrouw

Mevrouw Weduwe zorgt normaal gesproken altijd goed voor zichzelf. Het valt de buurvrouw op dat mevrouw Weduwe de gordijnen niet open heeft gedaan. En trouwens, ze heeft haar ook al een paar dagen niet op straat gezien. Daarom gaat ze maar eens langs bij mevrouw Weduwe. Wat zou er met haar zijn? Vroege symptomen van een exacerbatie ...


Lees verder

De wachtkamer

Wat doe jij als je ergens in de wachtkamer zit? Lees je een tijdschrift, speel je een spelletje op je telefoon of ga je al je vrienden een app sturen? Altijd fijn, zo’n leeg momentje. Ik mag graag even rondkijken op Google. Ik vind het belangrijk dat de medische zorg die ik lever gebaseerd is op de beschikbare wetenschappelijke kennis. Als kaderarts wordt dat ook van mij verwacht. Daarbij wordt ons geleerd om niet alleen te kijken naar Nederlandse richtlijnen. En dus zat ik vanmiddag weer even te surfen. En dan kom ik altijd weer nieuwe dingen tegen.


Lees verder

Fris je kennis op

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de module COPD revalidatie. Deze module bevat uitleg over de multidisciplinaire aspecten van een geriatrische revalidatieprogramma voor COPD patiënten. Daarnaast zit de module boordevol kennis die je nodig hebt om als medisch behandelaar de revalidatie goed te begeleiden. Met deze quiz  
Lees verder

De nectarine.

"Dit is echt een GRZ-patiënt."  "Nee, ELV want hij mag nog niet belasten." Een verhaal over de nectarine, pruim of perzik?


Lees verder

Ambulante revalidatie

Een prachtig winstpunt van onze DBC-financiering. Thuis revalideren onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde.
Lees verder

Revalidatieprognose

Op de revalidatieafdeling waar ik tijdens mijn kaderopleiding werkte hadden wij afspraken gemaakt waar we in de intakefase aandacht aan zouden besteden. Met meetinstrumenten en vragenlijsten. En hoe dat in het revalidatiebehandelplan moest terugkomen. Hiertoe gestimuleerd door een opdracht uit de kaderopleiding.
Lees verder

Het MDO

Op weg naar huis

Heb jij ook wel eens het gevoel dat het schip al is uitgevaren zonder dat de bestemming is bepaald?


Lees verder

Professional Organizing in de GRZ

De Geriatrische Revalidatiezorg professionaliseert. Dit vraagt van behandelaren dat zij zich ontwikkelen.  Zowel in hun eigen vakgebied, zoals bijvoorbeeld het gebruik van meetinstrumenten als op het gebied van organiseren. De Mo-Factor biedt hierin ondersteuning.
Lees verder

Geniet jij van je werk?

Ik pak een krukje, doe mijn bril af en glimlach ... Ik ga eens rustig zitten en vertel wat over mezelf. Iets om het ijs een beetje te breken.

 

 


Lees verder

Artikelen opvragen

Klik op "lees verder" voor een overzicht van beschikbare artikelen.
Lees verder