De nectarine.

De nectarine, pruim of perzik?

De nectarine. Kijk je naar het vruchtvlees, dan denk je aan een perzik. Maar ook aan een pruim. De pit is echter duidelijk van de perzik. De schil lijkt meer op een pruim. Als de nectarine rijp is dan smaakt hij meer naar een perzik. En onrijp heeft hij de bite van een pruim.

Voor een tijdelijke zorgafdeling worden veel nectarines aangemeld. Ze zijn een beetje GRZ en een beetje ELV. De nectarines die vanuit thuis worden aangemeld kunnen heel erg op de perzik lijken. De huisarts noemt ze voor het gemak een pruim. Want pruimen kunnen gemakkelijker worden opgenomen vanuit de thuissituatie. Een huisarts kan beslissen om een pruim te laten opnemen in het verpleeghuis. Een perzik die niet in het ziekenhuis ligt mag alleen worden opgenomen als de klinisch geriater (een ziekenhuisspecialist) hem heeft onderzocht. De nectarines die het ziekenhuis aanmeldt lijken vaak meer op een pruim. Maar je kunt ze ook een nectarine noemen of een perzik ... Als het ziekenhuis een nectarine aanbiedt, dan betekent dit per definitie dat het geen duidelijke perzik is. En ook geen duidelijke pruim. Het vervelende van de nectarine is dat deze geen eigen tarief heeft. Het verpleeghuis krijgt betaald voor een perzik of voor een pruim. Hoewel dat ook weer relatief is. Een perzik die maar kort verblijft en weinig therapie krijgt levert niet veel meer op dan een pruim. Een perzik die erg lang ligt en veel therapie krijgt levert uiteindelijk hetzelfde op als een pruim die lang ligt (vliegjes). Alleen de perziken die relatief kort verblijven en veel therapie krijgen leveren de organisatie duidelijk meer op dan wanneer zij als een pruim zouden worden betaald.

Er bestaat geen test die aangeeft of er daadwerkelijk sprake is van GRZ (perzik) of ELV (pruim). De overheid heeft in de regelgeving vastgelegd dat de specialist ouderengeneeskunde beoordeelt of er sprake is van een perzik (als deze tenminste in het ziekenhuis ligt). De klinisch geriater mag de nectarine een perzik noemen wanneer deze niet in het ziekenhuis ligt. De huisarts beslist over de pruimen. Ingewikkeld?  

Wist jij trouwens dat de nectarine gewoon een perzik is met een eetbare schil? Geef de specialist ouderengeneeskunde het vertrouwen om de nectarine als een pruim of een perzik te bestempelen, ongeacht waar deze zich bevindt. Met in het achterhoofd dat alle nectarines uiteindelijk op dezelfde fruitschaal terecht komen. De pruimen, die zijn een verhaal apart.

Durf jij te kiezen?

Kiezen we doen het allemaal. De ene persoon heeft er meer moeite mee dan de andere. Sommige mensen kunnen snel beslissen en blijven dan bij hun besluit. Andere mensen twijfelen langer en vinden het daarna moeilijk om zeker te weten dat ze een goede beslissing hebben genomen. In de geriatrische revalidatie hebben we dagelijks te maken met het maken van keuzes. Onze revalidanten hebben als kenmerkende factor dat zij veel problemen ervaren op meerdere domeinen en tegelijkertijd hebben zij een verminderde leer-of trainbaarheid. Soms leidt dat maken van keuzes tot verschillende inzichten en discussies in het MDO. Want in dat overleg zijn we gewend om af te spreken wat we gaan doen. Hoe bereiken succesvolle mensen hun doelen en wat kunnen wij daarvan leren in de GRZ?

 


Lees verder

“U kunt naar huis.” “Ik dacht het niet.”

Omgaan met verschil van inzicht. Patiënten die "uitgerevalideerd zijn" en toch niet naar huis kunnen. Sommige organisaties hebben zelfs een hoteltarief voor als de patiënt weigert naar huis te gaan.


Lees verder

Ambulante revalidatie

Een prachtig winstpunt van onze DBC-financiering. Thuis revalideren onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde.
Lees verder

Revalidatieprognose

Op de revalidatieafdeling waar ik tijdens mijn kaderopleiding werkte hadden wij afspraken gemaakt waar we in de intakefase aandacht aan zouden besteden. Met meetinstrumenten en vragenlijsten. En hoe dat in het revalidatiebehandelplan moest terugkomen. Hiertoe gestimuleerd door een opdracht uit de kaderopleiding.
Lees verder

Het MDO

Op weg naar huis

Heb jij ook wel eens het gevoel dat het schip al is uitgevaren zonder dat de bestemming is bepaald?


Lees verder

Geniet jij van je werk?

Ik pak een krukje, doe mijn bril af en glimlach ... Ik ga eens rustig zitten en vertel wat over mezelf. Iets om het ijs een beetje te breken.

 

 


Lees verder