Hoe hak jij knopen door en waarom is dat relevant? 

Als specialist ouderengeneeskunde worden we dagelijks geconfronteerd met het nemen van beslissingen. Heel gewoon, toch? We denken er bijna niet meer over na. Behalve wanneer er twijfel ontstaat. 

De afgelopen week kreeg ik van het ziekenhuis drie aanmeldingen voor de GRZ waar ik zo mijn twijfel bij had. Het ziekenhuis wil de patiënten natuurlijk graag doorplaatsen. Dat is begrijpelijk. Maar gaat het bij deze aanmeldingen wel echt om revalidatie? Krijgen we deze patiënt nog terug naar huis? Of moeten we iemand opnemen die voorheen al volledig zorg-afhankelijk was? Hoe zit het met iemand die in de medisch specialistische revalidatie niet mag terugkeren omdat ze niet revalideerbaar was? En wat als de aanmelding vermeldt dat er (in de ogen van de transfer verpleegkundige) wel hersteldoelen zijn maar al toegezegd is dat de patiënt niet meer naar huis kan? En hoe zit het met iemand die specialistische wondzorg nodig heeft maar ogenschijnlijk geen multidisciplinaire revalidatie doelen?

De GRZ definitie en het triage document van Verenso moeten ons ondersteunen in het nemen van beslissingen. In de praktijk merk ik dat de GRZ definitie en het triage document van Verenso veel ruimte voor interpretatie open laten. Ook zie ik dat er in de praktijk (regionale) verschillen bestaan. Op de ene plaats kun je met een bepaalde melding makkelijk op de GRZ binnenkomen. Lig je in een ziekenhuis 50 kilometer verderop dan wordt je daar met dezelfde revalidatievraag opgenomen op een ELV hoog indicatie. 

We kennen allemaal de bekende strijdpunten: een fractuur die niet belastbaar is, dat er maar één discipline nodig zou zijn, dat de kans op terugkeer naar huis te klein is of dat er sprake is van cognitieve problematiek. Dat is de inhoudelijke pijn. Ik zie echter ook dat bepaalde afdelingen minder strikt kijken naar de ingangscriteria, een open-deur-beleid voeren of afgaan op de indicatiestelling van de transferverpleegkundige. 

Eigenlijk zou je als patiënt moeten kunnen verwachten dat het niet uitmaakt in welk ziekenhuis je ligt en ook niet naar welke instelling je overgeplaatst wilt worden. Dezelfde criteria zouden gehanteerd moeten worden. Is het mogelijk om op dezelfde manier besluiten te gaan nemen? Door het gebruiken van een methode om knopen door te hakken bijvoorbeeld? Seymour Schulich heeft in zijn boek Get Smarter een hulpmiddel hiervoor beschreven. Hoe? 

  1. Schrijf eerst een rijtje voors en tegens op.
  2. Weeg de voors en tegens vervolgens met een cijfer van 1-10
  3. Tel alle scores van de voors bij elkaar op.
  4. Tel de scores van de tegens bij elkaar op.
  5. Hoe groot is het verschil van de score?

Is de uitkomst van de tegens duidelijk hoger dan de voors? NIET DOEN dan.

Voor een groep behandelaren waar ik mee werkte heb ik een hulpmiddel gemaakt om deze voors en tegens gestructureerd en gemakkelijk inzichtelijk te krijgen. Dit hulpmiddel gebruiken we tegenwoordig ook in het onderwijs voor AIOS in de GRZ-module. En we zien er hele mooie resultaten mee.

Het scoreformulier triage is gratis en je kunt het hier downloaden:

Ja ik wil makkelijker kunnen triageren!

Vul hier je naam en mailadres in.